Miljø- og sikkerhedsdatablade

REMA TIP TOP DANMARK A/S 

bidrager meget positivt til, at vi alle kan opnå et renere miljø. Tip Top reparationsmaterialer til dæk og slanger sørger for, at et stort antal dæk og slanger kan repareres igen - enten direkte eller gennem deres anvendelse i en regumieringsproces.

Bildæk og slanger, som er repareret med Tip Top reparationsmaterialer, bliver igen lige så stærke og anvendelige, som nye dæk eller nye slanger. Denne levetidsforlængelse giver et betydeligt mindre ressourcespild, end hvis dækket eller slangen skulle have været kasseret eller oparbejdet til gummipulver. Ved reparation af dæk kan der spares uanede mængder af råstoffer. Til fremstilling af f.eks. et personbildæk anvendes - ud over naturkautsjuk og stålkarkasse ca. 35 liter råolie! Vores bidrag til det interne miljø.

REMA TIP TOP DANMARK A/S modtog miljøgodkendelse første gang den 10. juli 1989, hvorefter der løbende er ført kommunalt tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens bekendtgørelser..

 

VI HAR DIN PERFEKTE LØSNING

VI SENDER HVER DAG HURTIG LEVERING

COPYRIGHT © 2017 REMA TIP TOP DANMARK A/S