GUMMI- OG PU SOLD

OPTIMERET SIGTETEKNIK

Soldene bliver optimeret til sigten med blindgulv i indløbsenden og uden midterliste. Soldet er blændet over maskinens traverser og vanger. Herved beskyttes maskinens stål- konstruktion og soldet opnår længere levetid. Ved optimering af sigtens stål-konstruktion kan blindzoner ofte minimeres, hvilket giver et øget og mere effektivt sigteareal.

EKSEMPEL

Ved optimering af sold rammerne, øges det effektive sigteareal op til 20 %. De oprindelige stålsold lukker hurtigt grundet stikkorn. Derimod holder Tip Top Gummisold sig 100 % rene. Herved reduceres forbruget af procesvand op til 30% og levetiden forbedres markant.

GARANTERET EFFEKT

Vi afgiver gerne garanti på funktion af sold, både mht. renholdelse og korndeling. Garantien gives iht. norm og kapacitet, som ved anvendelse af stålsold.

Garantier afgives på PRT-basis.

KONTAKT

Vest: Produktchef, Bo Andersen tlf. 2125 2163
Øst: Konsulent, Martin Larsen tlf. 4028 3031

VI HAR DIN PERFEKTE LØSNING

VI SENDER HVER DAG HURTIG LEVERING

COPYRIGHT © 2017 REMA TIP TOP DANMARK A/S